Filosofi

Økonomi     

Vi hjælper dig med at forbedre afgrødekvaliteten, øge og stabilisere udbyttet og med at forbedre sundheden hos dyr og mennesker. I en økonomisk og økologisk udfordret branche, hjælper SOBAC deres kunder i et partnerskabeligt samarbejde, at anvende innovative metoder, som beviseligt i mere end 25 år har skabt merudbytter, øget kvalitet og bæredygtighed.

Miljø

  SOBAC beviser, at produktivitet og miljøvenlig drift kan kombineres med hinanden. Genskabe biodiversitet, renholdelse af vandmiljøet, reducering af drivhusgasser og tage vare på moder jord er målsætninger som vi føler os forpligtiget til.

Mennneke

SOBAC hjælper med at etablere et bæredygtigt landbrug, hvor der produceres sunde fødevarer og sundt foder. Med Quaterna®-konceptet arbejder vi i partnerskab med vore landmænd.