Quaterna® Terra UAB

Forøg jordfrugtbarheden og øg humusproduktionen
(NFU 44-051 konform)
Quaterna® Terra / BioTerra
Quaterna® TerraUAB / BioTerra

Quaterna® TerraUAB er en form for jordforbedringsmiddel og muliggør en humificering af enhver form for organisk stof som forekommer i jorden. Gennem hurtig omdannelse til humus, dannes flere ler-humus-komplekser og jordfrugtbarheden forøges. Det erstatter på naturlig facon både P og K-gødningen, kalkningen og reducerer den mineralske N-gødskning.

FUNKTIONSPRINCIP

Quaterna® TerraUAB genbruger de mineralske elementer som ikke optages af planten. Det forøger humusindholdet i jorden og stiller de nødvendige næringsstoffer til rådighed for planten. Således opnås en optimal plantevækst og et stabilt udbytte.

Økonomiske og økologiske fordele for landbruget og miljøet:
  • Optimering af udbytterne
  • Forbedring af jordstrukturen og jordens frugtbarhed
  • Øget resistens overfor tørkestress
  • Bedre rodvækst og højere andel af finrødder
  • Besparelse på mineralsk gødning, bedre udnyttelse af den organiske gødning
  • Optimering af N-management
  • Bedre smagelighed af foderet
  • Reduktion af udvaskningstabet af nitrat og andre

Et koncept for økonomisk optimal gødskning som samtidigt er miljøvenligt

  • Et virksomt svar på landbrugsmiljøkravene
  • En sikker metode til at beskytte miljøet

til Download:
Flyer Quaterna® TerraUAB