Quaterna® Terra UAB

Förbättra din jordkvalitet och öka din humushalt!
(NFU 44-051 compliant)

 

Quaterna® Terra / BioTerra
Quaterna® TerraUAB

Quaterna® TerraUAB är en typ av jordbehandlingsmedel som gynnar alla organiska former som finns i jorden. Den snabba produktionen av humus ökar lerhumuskomplexen och markens bördighet. Det ersätter naturligt P/K-gödsling, kalk/kalcium och minskar mineralkvävegödsling.

SÅ HÄR FUNGERAR DET!

Quaterna® TerraUAB återvinner de mineralämnen som inte tas upp av växten. Det ökar humushalten i din jord och ger de näringsämnen som behövs för växten, när växten behöver dem, för att möjliggöra optimal tillväxt och en stabil avkastning kan uppnås.

Ekonomiska & fördelar för miljön och lantbruket:
  • Opitmera din inkomst
  • Förbättra din jordstruktur och bördighet
  • Ökar motståndskraften mot torka
  • Ökad längd av rötter och ökar mängden finrötter
  • Minskad behov av gödsling
  • Optimerar utnyttjandet av kväve
  • Ökar smakligheten av gräset
  • Minskar kväveläckaget till luft och vatten
Ett concept för ekonomisk gödsling som är I linje med att förbättra miljön
  • Ett effektivt sätt att klara EU:s nya gödslings- och miljöregler
  • Ett säkert sätt att förbättra miljön

Ladda ned:
Flyer Quaterna® TerraUAB
1S_Quaterna_Terra_2020