SÅ FUNGERAR DET

Humusinnehållet i jorden avgör den naturliga bördigheten jorden.

 Ju högre humusinnehållet är, ju mer levande är din jord och ju bättre mår den.

OBSERVERA: BLANDA INTE HUMUS MED ORGANISKT ÄMNEN!

Så här fungerar Quaterna® i jorden:

Den erbjuder dina plantor en hälsosam levande jord att stoppa ner rötterna i.

Jorden är ett levande ekosystem. Dess naturliga fertilitet beror på mängden och kvaliteten på humus. Quaterna® verkningssätt gör att din jord får tillgång till näring, utvecklar dess humushalt ytterligare och förser växterna med naturliga och behovsbaserade näringsämnen. Däremot är detta inte möjligt med mineralgödsling, eftersom det påverkar marklivet negativt och växterna kan inte optimalt reglera sin näringsbalans på grund av sina fysiologiska förutsättningar.

Med Quaterna® har växter förmågan att bara ta upp den näring de behöver för att växa jämnt, bli starkare och mer motståndskraftiga mot sjukdomar under hela växtsäsongen.

Tack vare denna naturliga uppbyggnad av humus i din jord kommer dess struktur att förbättras. Jordens porvolym ökar och jorden blir smidigare och porösare. Detta gör det lättare för plantorna att utveckla rötter även skicka ner dessa i djupare lager av jorden. Som lantbrukare har du nytta av den ökade porositeten, eftersom jorden kan absorbera och lagra vattnet bättre, så att torr- och vattenstress situationer för växterna undviks. Ekonomiskt drar du nytta av minskad bevattning och förenklad jordbearbetning.

Denna grundläggande princip gäller för alla grödor: åkerbruk, vinodling, gräsmark, frukt och grönsaker, blommor, buskar, skog…

Den kan användas både inomhus och utomhus: i växthus, i krukor, planteringskärl, krukväxter, etc. …

Skörd + kvalitet = näringsvärde och smaklighet

 

  • Stabila skördar med hög kvalitet
  • Större resistens mot sjukdomar och torka
  • Bättre inlagring I grödan( frukt, potatis, grönsaker mm)
  • Mindre nitrat I grönsaker och potatis
  • Bättre smak och näringsvärde