Quaterna® Activa 500

Ökar värdet av din gödsel och omvandlar det snabbt och biologiskt till humus! Denna product är godkänd för ekologisk production enligt  CEE 834/2007.

Quaterna® Activa 500 är en komposteringstillsats för kompostering av organisk gödsel, bestående av naturliga mineraler och utvalda växtkomposter av Marcel Mézy Technology®.

Quaterna® Activa förbättrar effektiviteten hos din gödsel och aktiverar snabbt den biologiska omvandlingen av din flytgödsel och gödsel till humus.

 

 Så fungerar det!

 • Aktiverar humifierings processerna I gödseln
 • Förbättrar värdet för gödseln
 • Minskar urlakning

Mineralämnena som finns i gödsel är fästa vid ler-humus-komplexen och kan tas upp när växten har behov av dessa. Därmed förhindras gas- och utspolningsförluster förhindras därmed. Växten utfodras efter efterfrågan och hamnar inte i en bristsituation. Därmed säkerställs stabila skördar med goda kvaliteter.

Ekonomiska och miljömässiga fördelar : 
 • Minskad urlakning av näring
 • Uppgradering av gödsel (flytgödsel, fastgödsel, kompost mm)
 • Förbättrat näringsupptag
 • Sparar mineralgödsel
 • Optimerar kväveupptaget
 • Omvandlar nitratkväve till organiskt kväve
 • Bättre smaklighet av gräs
 • Förbättrad jordstruktur
 • Plantorna blir tåligare mot torkstress
För ett bättre stallklimat

Med Quaterna® Activa 500 syns tydliga effekter i stallet:

 • Minskar ammoniakavgången
 • Mindre lukt
 • Enklare att sätta till i fast- och flytgödseln, gödseln blir mer homogen
 • Minskar lagret av svämtäcke, vid botten och på toppen.
 • Aerob omvandling av gödseln

 

Ladda ned:
Flyer Quaterna® Activa500
1S_Quaterna_Activa_2020