Quaterna® Activa 500

(Kompoststarter bestående af naturlige mineraler og en selektion af naturlige plantekompost fra Marcel Mézy Technologie®)

Forbedrer effektiviteten af husdyrgødning. Aktivierer en hurtug biologiske omdannelse af gylle og fast staldmøg til Humus.
Produktet er godkendt i økologisk jordbrugsproduktion og tilladt ifølge CEE 834/2007.
FUNKTIONSPRINCIP

Quaterna® Activa 500 er en additiv til komposteringen som bevirker en bedre og hurtigere humificering af gylle og fast staldmøg og således forbedrer gødningsvirkningen. De mineraliske elementer fra husdyrgødningen bliver bedre bundet i ler-humus-komplekset og bliver bedre plantetilgængelige. Fordampnings- og udvaskningstab reduceres. Planterne ernæres bedre under hele vækstperioden.

Positivt for producent og dyrene
 • Forbedret staldklima (mindre ammoniak, mindre lugt)
 • Tidsbesparelse
 • Let at anvende
 • Mere tør strøelse
 • Mindre bundfald og flydelag i gyllen
Produktivitet og til fordel for miljøet
 • Højere dækningsbidrag
 • Reduceret udvaskningstab
 • Mindre ammoniakfordampning
 • Opgradering af husdyrgødningen, bedre humificering
 • Naturlig kompostering af fast staldmøg
 • Bedre næringsstoftilgængelighed for planterne
 • Erstatte mineralsk gødning og tilsætningsstoffer
 • Optimering af N-tilgængeligheden

til Download:
Flyer Quaterna® Activa500